Misyon ve Vizyon

Ülke sınırları içerisinde faaliyet gösteren bütün restoran işletmelerini birlik içinde bir çatı altında toplamak; restoran işletmelerini örgütleyerek turizm sektörüne katkıda bulunmak; restoran işletmelerinin hizmet standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapmak; restoran işletmeciliği konularında bilirkişilik yapmak.